Coaching, Training en Interim P&O

Prometheus: Coaching, Training en Interim P&O

PROMETHEUS is een figuur uit de Griekse mythologie. Zijn naam betekent ‘De Vooruitdenkende’. Hij staat voor zorg voor de mens, persoonlijke groei & ontwikkeling, overdracht van kennis & kunde, inzichten bieden en zaken onder ogen zien. Dit zijn precies de elementen die bij Prometheus CTI dagelijks aan de orde komen. Dit door middel van coaching, training en interim opdrachten op het gebied van P&O.

Verandering. Dat is eigenlijk de rode draad in mijn vakgebied en bij mijn dienstverlening. Deze verandering kan komen vanuit uw organisatie richting uw medewerkers, maar ook vanuit u als medewerker zelf. Dit hoeft niet altijd een werk gerelateerde verandering te zijn. Soms is het iets in de privésituatie. Dit kan immers effect hebben op uw werk en uw functioneren. Ook kan een grote wijziging op uw werk doorsijpelen naar uw privéleven. Op sommige van dit soort zaken heeft u invloed, andere veranderingen kunnen u overkomen. De feiten blijven echter. Wat hierbij van belang is hoe u hier mee omgaat. En daar kan ik u bij helpen!

Vanuit Prometheus CTI ben ik in te zetten op arbeid gerelateerde vraagstukken vanuit uw organisatie of vanuit uw persoonlijke behoefte. Het kan bijvoorbeeld gaan om: loopbaanbegeleiding, arbeidsconflicten, persoonlijk leiderschap, mobiliteitsvraagstukken en verzuim & re-integratie trajecten. Ook ben ik in te zetten als coach, trainer/docent en als vertrouwenspersoon.

Aan de trajecten die ik begeleid voeg ik mijn jarenlange werkervaring, kennis & kunde en mijn inzichten op persoonlijk ontwikkelingsvlak toe. Welke stappen er gezet dienen te worden blijft altijd maatwerk, afgestemd op uw vraag.

Neem gerust contact met mij op voor een oriënterend gesprek.

Coaching

Individuele coaching vraagt om maatwerk! Allereerst wordt er een oriënterend gesprek gepland waarin we met elkaar kennismaken. In dit gesprek worden ook uw vraagstukken verkend. Bij een positief gevoel en wederzijds goedvinden, starten wij na dit gesprek een traject met elkaar. Er wordt een offerte opgesteld en ook maken we werkafspraken. De gesprekken vinden in principe plaats in de praktijk. Mocht u het wenselijk vinden dat de gesprekken op locatie plaatsvinden, dan is dit natuurlijk mogelijk.

Ik begeleid u bij o.a. de volgende persoonlijke coaching vraagstukken:

 • Balans werk – privé
 • Uw leiderschapsrol & hoe daar mee om te gaan
 • Zingeving
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • 45+ & wat nu?
 • Terugkeer na ziekte

Als werkgever kunt u mij onder andere benaderen voor coaching van uw medewerkers op het gebied van:

 • Begeleiding bij ziekte: voorkoming van een WIA-status
 • Uitvoering wet poortwachter: herplaatsing, andere functie binnen de organisatie of een externe plaatsing
 • Begeleiding bij re-integratie
 • Vitaliteitsvraagstukken (duurzame inzetbaarheid)
 • Mobiliteitsvraagstukken (instroom, doorstroom, uitstroom)
 • Persoonlijk leiderschap

Ik werk als registercoach en ik ben aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Supervisoren en Coaches (LVSC).

Training & Doceren

Ik verzorg trainingen aan groepen, individuen of geheel op maat. De trainingen zijn vanuit de volgende thema’s:

 • P&O vraagstukken, zoals bijvoorbeeld:
  • Arbeidsrecht
  • Verzuim
  • Sociale zekerheid
  • Ontwikkeling en opleiding
  • Persoonlijk leiderschap
 • Gesprekstechnieken, zoals bijvoorbeeld:
  • Verzuimgesprekken
  • Mobiliteit-/vitaliteitsgesprekken
  • Ontwikkelingsgesprekken
  • Feedback geven/vragen
 • Coaching vaardigheden:
  • Methodieken
  • Coachingsvaardigheden inzetten op de werkplek

Zoekt u een docent voor uw HBO opleiding? Ik ben in te zetten op alle vakken gerelateerd aan Personeel & Organisatie. Zoals bijvoorbeeld: management en organisatie, arbeidsrecht, verzuim, strategische personeelsplanning en HR management. Tevens kan ik ingezet worden als scriptiebegeleider en beoordelaar!

Prometheus is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CBRKO).

Interim

Voor interim P&O opdrachten kunt u mij benaderen voor bijvoorbeeld:

 • Strategische personeelsplanning – vlootschouw
 • Business Partner / Sparring Partner
 • Ziekteverzuimbegeleiding
 • (Tijdelijke) vervanging van uw P&O Manager / Senior P&O-er
 • Invoering c.q. wijziging van P&O instrumenten
 • Mobiliteit
 • Vitaliteit

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP).

Over Mij

Prometheus is ontstaan vanuit mijn eigen verlangen om zowel mensgericht als resultaatgericht te kunnen werken. Ik wil mensen verder helpen met hun vraagstukken op werk- en privégebied en organisaties bij hun P&O uitdagingen. In mijn loopbaan heb ik altijd oog voor de mens gehad zonder het resultaat en de eigen verantwoordelijkheid uit het oog te verliezen.

Ik ben en blijf een mensen mens. Dit komt vooral tot uiting in mijn dienstverlening als coach en trainer / docent. Interim opdrachten bij organisaties vind ik plezierig om te doen door het resultaatgerichte karakter. Een opdracht aannemen, deze af ronden en samen met collega’s van een afdeling een goed resultaat neerzetten, daar haal ik veel voldoening uit. Het werken op zowel het mensgerichte vlak als het resultaatgerichte vlak geeft mij veel energie en werkplezier.

Ik heb diverse coach opleidingen gevolgd en werk als geregistreerd coach. Ik ben aangesloten bij de LVSC. Tevens ben ik afgestudeerd als “P&O-er in veranderende organisaties” met als specialisme: Opleidingsfunctionaris. Naast Prometheus ben ik ook gecertificeerd coach en begeleider op het gebied van rouw en verlies. Dit doe ik vanuit rauw op je dak.

In mijn werkzaamheden als coach, trainer en zelfstandig P&O professional kan ik putten uit veel werkervaring, levenservaring en meerdere methodieken; de daadwerkelijke aanpak blijft echter maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op voor een oriënterend gesprek.

https://prometheus-cti.nl/wp-content/uploads/2020/03/sylvia-bernard.png